Bestilling af ægtepagt

Før I går i gang med spørgeskemaet, er det væsentligt, at I har overblik over 3 ting:


 • Kender I forskellen på ratepensioner, kapitalpensioner og livsvarige rentepensioner ("livrenter")?

  Ordliste

  Kapitalpension: Pension, der udbetales som et engangsbeløb. Beløbet kan senest udbetales, når man er 75 år.

  Ratepension: Pension, der udbetales i månedlige portioner/rater i en afgrænset periode på (mindst) 10 år, hvorefter den ophører.

  Rentepension: Pension, der udbetales løbende resten af livet, uanset hvor gammel man bliver. Tjenestemandspensioner, ATP, overlevelsesrenter og livrenter er typiske eksempler på løbende, livsbetingede rentepensioner.

 • Hvilke typer pensioner har I hver især?

  Man kan via www.pensionsinfo.dk få oplysninger om, hvilke type pensioner man har og værdien af disse - det kræver digital signatur at logge ind. Alternativt kan jeres pensionsselskaber oplyse jer herom.

 • Har en af jer livrenter?

  Hvis "nej", kan I nu gå videre til spørgeskemaet. Hvis "ja", skal I vurdere følgende spørgsmål: Hvor meget er der sparet op på livrente i forhold til, hvad der er sparet op på kapital- eller ratepensioner? Er værdien af opsparingen på disse livsvarige rentepensioner utvivlsomt mindre eller større end værdien af jeres eventuelle øvrige rate- og kapitalpensioner?

  Er I i tvivl om, hvorvidt I har sparet mest op på livrenter eller på rate- og kapitalpensioner, kræver det nærmere undersøgelse, før I kan oprette en ægtepagt - klik her og læs mere.

Nu kan I gå videre med spørgeskemaet.

Klik på "Næste" for at fortsætte til spørgeskemaet.