bestilHvad kan vi selv gøre?

Der er grundlæggende 3 ting, I kan overveje at gøre. Hvad der er rette valg i jeres situation, afhænger først og fremmest af, om I ønsker at dele pensioner i større omfang end loven i dag lægger op til - eller om I ønsker at dele pensioner i mindre omfang end loven indebærer (dvs. oprette ægtepagt om særeje).

1. Pensionsdeling via ægtepagt

Hvis I gerne vil sikre, at jeres pensionsopsparinger deles (se mange andre ægtepars kommentarer) i tilfælde af separation/skilsmisse og således er jeres "fælles" alderdomsopsparing, uanset i hvis navn opsparingen er sket, skal I oprette en ægtepagt om deling af pensioner. Der findes forskellige typer ægtepagter - nogle af dem kan oprettes online via dette website, nogle er mere komplekse, og skal oprettes på anden vis. I kan læse mere om De 4 typer ægtepagter her.

2. Spar mere op i den pensionsmæssigt fattigstes navn

Såfremt værdiforskellen mellem jeres pensioner ikke er så stor, og der endnu er mange år til I skal pensioneres, kan I også sørge for at spare ekstra meget op til pension i eksempelvis hustruens navn, hvis det er hende, der er pensionsmæssigt dårligst stillet lige nu. Når hovedreglen er, at hver ægtefælle "er sin egen lykkes smed", når det kommer til pension, behøver I ikke at oprette en ægtepagt om pensionsdeling, hvis I blot sørger for at spare præcist lige meget op på hver jeres pensionskonti.

3. Opret ægtepagt om særeje

Hvis I vurderer, at dansk rets almindelige regler passer fint til jeres familieforhold, skal I ikke gøre mere. Vil I imidlertid have større sikkerhed for, at den anden ikke på noget tidspunkt skal kunne få fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation, skal I oprette en ægtepagt om særeje.

Som nævnt under Hvad siger loven i dag er det i praksis meget sjældent at nogen modtager økonomisk kompensation – men oprettes der særeje, er sikkerheden endnu større (omend der fortsat er "risiko" for, at den person med det mindste særeje, kan blive tilkendt en godtgørelse efter Ægtefællelovens § 45 for ikke at blive stillet "urimeligt").

En ægtepagt om særeje kan ikke oprettes via Vores Pension, men i stedet via minadvokat.dk

tilbage